Media polonijne

Pokojowa nagroda dla Polaków

Nominacje można było zgłaszać do końca stycznia. W lutym komitet rozpoczął wyłaniać nominowanych do nagrody. Ze względu na zaistniałą sytuację w Ukrainie, 36 polityków z całej Europy zwróciło się do Norweskiego Komitetu Noblowskiego z prośbą o wydłużenie terminu nominacji do 31 marca. Postawa prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego,
Artykuły z gazety Polonia NowaMedia polonijne

Z Ukrainy do Polski

Wiktoria Laskowska, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie od 2006 roku, organizacji powstałej w 1989 roku. Jest to bardzo prężna organizacja, która posiada 28 oddziałów w obwodzie żytomierskim, 8 zespołów, Polską szkołę niedzielną im. I. J. Paderewskiego, w której uczy się ok. 600 uczniów oraz własne media, portal www.zozpu.org, i czasopismo „Tęcza Żytomierszczyzny”oraz telewizję TV Polacy Żytomierszczyzny.